Het sociale netwerk van Almere Oosterwold

van Oosterwolders, voor Oosterwolders

Kom er bij!
Oosterwolders.nl

Wat is Oosterwolders.nl?

Oosterwolders.nl is het sociale netwerk van Almere Oosterwold. Dit platform is speciaal voor bewoners en geinteresseerden van Almere Oosterwold. Hier worden alle ins en outs van deze prachtige buurt besproken, of het nu gaat om het bouwen in Oosterwold of het woonplezier als de bouw achter de rug is.

Waarom niet gewoon op Facebook?

Wij (de makers van Oosterwolders.nl) vinden dat het niet in orde is om persoonsgegevens door te verkopen. Daarnaast vinden wij dat een community als die van Almere Oosterwold een eigen platform verdient. Vrij van ruis.

Veilig

Onze servers zijn uitgerust met de laatste technieken op gebied van beveiliging, en jouw verbinding met ons platform is versleuteld

Jij bent geen product

Wij verkopen jouw persoonsgegevens aan helemaal niemand! We vinden dat je zo niet met mensen om hoort te gaan

Besloten community

Deze community is besloten. Elk lid moet worden goedgekeurd. Dit doen we om ons platform veilig en vrij van spam te houden.